A la llar d’infants Baby's Kingdom treballem per aconseguir un bon desenvolupament integral de l’infant tenint en compte i considerant les seves capacitats en totes les etapes evolutives. El desenvolupament de capacitats és el resultat d’allò que l’infant aprèn, i per aprendre i construir coneixements l’infant ha d’actuar i participar en situacions i activitats que tinguin sentit per a ell.

Així, tenim present les àrees del currículum infantil que marca el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn, i, comunicació i llenguatges. No obstant, s’ha adaptat del currículum britànic Early Years Foundation Stage (pre-nursery) les àrees communication and language; personal, social & emotional development; i physical development. Treballem aquestes àrees de manera global i holística mitjançant els fonaments bàsics del nostre projecte educatiu: una metodologia activa i experimental, l'observació i la manipulació, i el joc lliure.

En quant a la metodologia,

no ens tanquem en centrar-nos en una única corrent pedagògica, sinó que apostem per treballar de manera transversal diverses corrents pedagògiques d’autors com ara Freinet, Montessori, Waldorf, Pickler, etc., i així absorbir els trets més característics i enriquidors de cada una d’elles.