El projecte lingüístic està basat en la Immersió Lingüística Progressiva en llengua anglesa. En diem progressiva ja que a mida que els infants creixen, amb ells creixen els seus aprenentatges i les seves inquietuds; per tant, la seva exposició oral a l’anglès anirà evolucionant i es desenvoluparà de forma gradual.

Està demostrat que els infants tenen una capacitat innata per aprendre més d’un idioma ja que es entre els 0 i els 3 anys quan es formen la majoria de connexions neuronals específiques que permeten desenvolupar el llenguatge. El fet d’estimular a l’infant a una segona llengua des de edats primerenques permet que aquesta s’interioritzi de manera molt més natural.

L’anglès es considera una llengua vehicular i està present durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, rutines diàries i en el joc lliure. Els nens i nenes juguen i aprenen en anglès!

Anem més enllà del concepte immersió lingüística!

Doncs concebem també el terme immersió cultural. Coneixem cultura popular, costums i tradicions.